Försäkra dig om att pengar finns

Finns pengar till begravningen? Och vem ska betala? Det finns flera alternativ att ordna så att det finns pengar till begravningen. Det vanligaste är att pengar tas ur dödsboet, d v s den avlidnes efterlämnade tillgångar. Det innebär att de efterlevande helt kan bestämma begravningens omfattning - om inte den avlidne varit förutseende och nedtecknat sina önskemål i Livsarkivet.  

Vill man vara säker på att en viss summa pengar finns avsatta för den egna begravningen, vad som än händer, tecknar man en begravningsförsäkring. Bland våra "Broschyrer och skrifter" kan du läsa mer om en av de allra bästa - Memento Begravningsförsäkring.