Begravningen

Vår ambition är givetvis att varje begravning ska bli så värdigt utformad och personligt präglad som möjligt. Det är därför viktigt att planera allt i god tid inför det som ska ske på begravningsdagen. Ju större omsorg om detaljerna desto större möjlighet att begravningen lever kvar som ett vackert minne för alla deltagare.

På begravningsdagen

I god tid före begravningen anländer vi för att se till att kistan kommer på plats, liksom blommor, dekorationer, program, ljus mm.

När begravningsgästerna kommer ser vi till att de välkomnas, får programblad och anvisas var de ska sitta - vi informerar också om vad som kommer att ske.

När begravningsceremonin är klar får gästerna hjälp med att ta sig till minnesstunden, om en sådan är planerad. Vi ser också till att blommorna läggs ut på graven eller i kransgården. Vid kremationsbegravning ser vi till att kistan förs till krematoriet.

Gravsättningen

Vid jordbegravning sker gravsättningen oftast direkt i anslutning till ceremonin. Om anhöriga önskar att bära kistan själva med hjälp av släkt och vänner, hjälper vi i så fall till genom att ge goda råd till bärarna innan begravningen börjar.

Vid kremationsbegravning följer gravsättningen av urnan/askan i regel en tid därefter. Ni får besked om när kremationen är klar och gravsättning kan ske.

Ett vackert minne

När begravningen är över sammanställer vi en förteckning över dem som har hedrat den döde med blommor.