Dödsannons och minnesrum

Dödsannonsen uppgift är inte enbart att informera om dödsfallet, utan också att tala om var och när begravningen äger rum. Och i det fall man önskar att begravningen ska hållas inom familjen så informerar man om det i dödsannonsen.

Vi hjälper er med dödsannonsen

När vi träffas går vi igenom hur ni vill att dödsannonsen ska se ut, när det gäller symboler, minnesord, vilka som ska stå med i annonsen o s v - och bestämmer var den ska publiceras. Vi ordnar sedan att annonsen kommer in och att den ser ut som ni har önskat.

Förbered dödsannonsen själv

Här kan ni själva förbereda vad dödsannonsen ska innehålla och hur den ska utformas

Den symbol man vill ha i dödsannonsen kan vara ett kors likaväl som något som speglar den avlidnes intresse eller yrke. Klicka här för olika symboler.

Många vill skriva ner några versrader till minne av den avlidne.  Klicka här för förslag på verser som är tänkbara i en dödsannons.

Förbered en annons

Minnesfonder

I dödsannonsen kan man ange en minnesfond till vilken släkt och vänner kan ge en gåva för att hedra minnet av den avlidne. Fonden har ofta anknytning till den bortgångne eller de anhöriga. Läs mer om minnesfonder under GÄST PÅ BEGRAVNING där du klickar på rubriken; Att ge en minnesgåva.

Familjesidan.se

Att underrätta vänner och släktingar är en av de tunga och svåra plikterna man har när en anhörig avlidit. Hur når man alla? Hur ska personer som inte nås av lokaltidningens dödsannons få veta vad som hänt? Genom att publicera annonsen på www.familjesidan.se ges alla möjlighet att ta del av dödsbudet, var de än befinner sig i världen.

Minnesrummet.se

Via familjesidan.se kan man gå vidare till minnesrummet.se där alla kan hedra och minnas den som avlidit och samtidigt kanske få stöd i sorgearbetet. Minnesrummet.se står alltid öppet, finns alltid nära och kan besökas alla tider på dygnet.