Att dela sorgen

Till de självskrivna deltagarna på en begravning hör de anhöriga och nära vänner. Men även de som inte hör till den avlidnes allra närmaste har rätt, och kanske även förväntas, att delta i sorgen. Ofta betyder det mycket för den drabbade familjen att människor tar sig tid att närvara.

Att uttrycka sin medkänsla

Kondoleansen är ett sätt att visa sitt deltagande i sorgen. Genom att ringa, sända blommor, brev eller ett kort gör du ditt deltagande synligt. De anhöriga vet att du tänker på dem. Det bästa är att kunna överräcka en hälsning personligt, men med tanke på avstånd och annat är det inte alltid möjligt.

Begravning i mindre krets

Om de anhöriga vill hålla begravningen inom en mindre krets, utannonseras det i god tid innan begravningen och de gäster som ska närvara får en särskild inbjudan. Detta utannonseras i så fall i god tid innan begravningen.