Kistor och urnor

För många är jordbegravning självklar, medan andra väljer att göra gravsättningen efter kremation. Kista används i båda fallen. Vid jordbegravning gravsätts kistan vanligen som avslutning på begravningsgudstjänsten. Då den avlidne ska kremeras lämnas kistan kvar i kyrkan eller kapellet. Efter kremationen gravsätts urnan i familjegrav eller motsvarande eller förs av de anhöriga till begravningsplatsen.

Här nedan kan du se ett urval av våra kistor och urnor.